Wybierz producenta

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

REGULAMIN SPRZEDAŻY LEKÓW W APTECE INTERNETOWEJ APTEKASAR.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu APTEKASAR.PL realizuje zamówienia dotyczące sprzedaży towarów oferowanych przez APTEKASAR.PL
 2. Właścicielem APTEKASAR.PL jest MEDIX sp. z o .o. z siedzibą w Tczewie przy ulicy Jodłowej 13 a, kapitał zakładowy 50000 złotych , KRS 0000282959 NIP 5932178934 , REGON 191873872 , Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS,
 3. Znak SAR jest znakiem podlegającym ochronie prawnej.
 4. Przez złożeniem zamówienia w Aptece Internetowej konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem sprzedaży leków w aptece internetowej APTEKASAR.PL, zwanym w dalszej części „ Regulaminem „
 5. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na brzmienie Regulaminu oraz stanowi zobowiązanie Zamawiającego do realizacji zobowiązań wynikających z tego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.aptekasar.pl
 7. Definicje:
  Dostawa – dostarczenie zamówionych towarów Zamawiającemu
  Regulamin - zasady sprzedaży towarów w aptece internetowej APTEKASAR.PL
  Towary – produkty przeznaczone do sprzedaży prezentowane na stronie internetowej aptekasar.pl
  Zamawiający - osoba, która zamierza kupić w APTEKASAR.PL określone towary poprzez wypełnienie i podpisanie formularzu zamówienia.

II. ZAMÓWIENIA.

 1. Zakupów w aptece internetowej zwanej dalej APTEKASAR.PL mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  APTEKASAR.PL oświadcza, że wszystkie produkty dostępne w APTEKASAR.PL zostały dopuszczone do sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym i posiadają niezbędne zgody, certyfikaty i dopuszczenia do sprzedaży.
 2. Ceny oferowanych produktów są wyrażone w złotych polskich, zawierają podatek VAT, wobec czego są cenami brutto. Podane ceny mogą ulegać zamianie począwszy od godziny 00.00 wskazanego dnia kalendarzowego. Zmiana cen poprzedzona jest zawsze stosowną informacją zamieszczoną na stronie APTEKASAR.PL co najmniej na 3 dni przed planowaną zmianą cen.
  APTEKASAR.PL przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia są składane przez stronę www.aptekasar.pl Składający zamówienie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez APTEKASAR.PL w terminie 72 godzin.
 3. Aby zamówienie mogło być zrealizowane, konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na www.aptekasar.pl wraz z podaniem prawidłowego adresu e-mail Zamawiającego. Wzór formularza wraz z instrukcją jego obsługi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie oferowane przez APTEKASAR.PL produkty są produktami dostępnymi wyłącznie bez recepty lekarskiej. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi.
 5. Prezentacja towarów na stronach internetowych APTEKASAR.PL nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Prezentacja ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia transakcji. Prezentacja zawiera m. in. opis właściwości towarów, sposobu ich stosowania.
 6. Towary przedstawione na stronach internetowych APTEKASAR.PL mogą różnić się od otrzymanych przez Zamawiającego w przesyłce w przypadku zmiany opakowania przez producenta (wyglądu, dołączania tzw. gratisów).
 7. Produkty umieszczone w kategorii „Farmaceuta poleca” wraz z podanymi cenami są przeznaczone do sprzedaży aż do wyczerpania zapasów.
 8. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie informacji o promocjach APTEKASAR.PL
 9. W wypadku wątpliwości co do złożonego zamówienia, APTEKASAR.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bądź prawo do uzyskania przez APTEKASAR.PL dodatkowych informacji od Zamawiającego pod rygorem odmowy realizacji zamówienia.
 10. Jeżeli APTEKASAR.PL nie reaguje na złożone zamówienia bądź też Zamawiający otrzymuje zwrot wysłanego maila, konieczne jest skontaktowanie się z APTEKASAR.PL poprzez Pocztę Polską na adres Medix Sp.z.o.o ul. Jodłowa 13a 83-110 Tczew.
 11. APTEKASAR.PL może odmówić Zamawiającemu realizacji zamówienia, jeśli między innymi:
  - dane Zamawiającego w formularzu są niepełne lub nieprawidłowe,
  - APTEKASAR.PL nie może nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
  - zapas zamówionego towaru został wyczerpany.
 12. W takim wypadku APTEKASAR.PL w ciągu 72 godzin poinformuje o odmowie realizacji zamówienia.
 13. Wybór sposobu dostawy zamówionego towaru określony jest w formularzu zamówienia. Więcej informacji zawartych jest w rozdziale IV.
 14. Jednorazowo można zamówić i kupić maksymalnie 3 sztuki danego produktu.
 15. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 2 kg. Po przekroczeniu masy 2 kg towar zostanie wysłany jako kolejna paczka obarczona osobną odpłatnością za dostawę według obowiązującego cennika. W przypadku przekroczenia wyznaczonej wagi, do Zamawiającego zostanie wystosowana wiadomość mailowa z zapytaniem w jaki sposób APTEKASAR.PL ma zrealizować zamówienie (np. wysłać wiele paczek czy zmniejszyć wagę pomijając niektóre pozycje).
 16. APTEKASAR.PL realizuje maksymalnie jedno zamówienie danego klienta na raz (oznacza to, że w przesyłka z jednym zamówieniem musi zostać wysłana).

III. PŁATNOŚCI.

 1. Składając zamówienie Zamawiający ma 5 dni roboczych na wykonanie przelewu. Jeżeli przelew nie zostanie wykonany do tego czasu, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Na wszystkie towary zakupione w APTEKASAR.PL sprzedawca wystawia faktury VAT po zaznaczeniu tego faktu w formularzu przez kupującego. W razie zwrotu zakupionych towarów – o ile jest to prawem dopuszczalne – osobie zwracającej towar wysyłana jest faktura korygująca.
 3. Płatności dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. DOSTAWY.

 1. Czas realizacji zamówienia przez APTEKASAR.PL od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego do momentu nadania przez APTEKASAR.PL zamówionego towaru firmie dostarczającej wysyłki wynosi do 10 dni roboczych - w przypadku dostępności produktu na polskim rynku. W wypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości przy złożonym zamówieniu, czas realizacji zamówienia liczy się od chwili wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Zamówiony towar APTEKASAR.PL dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszty dostawy prezentowane są na stronach internetowych APTEKASAR.PL. Jeżeli suma zamówienia przy płatności przelewem przekracza kwotę 250,00 złotych / dwieście pięćdziesiąt / złotych towar przesyłany jest za pośrednictwem kuriera na koszt APTEKASAR.PL. Koszt przesyłki przy wartościach zamówionych towarów poniżej tych kwot naliczany jest automatycznie w zależności od zamówienia. Sposób wybierania dostawcy zamówionych towarów przy wartości przesyłki poniżej 250,00 / dwieście pięćdziesiąt / złotych przy przelewie pozostawiony jest Zamawiającemu.
 3. Szczegółowy wykaz kosztów wysyłki znajduje się na stronie JAK ZAMAWIAĆ w zakupach. Dla zamówień realizowanych w kraju koszt przesyłu towarów ustalany jest automatycznie, przy realizacji zamówienia poza granicami Polski jest zmienny w zależności od kraju, do którego przesyłka ma być dostarczona.
 4. Czas dostawy zamówień krajowych uzależniony jest od wybranego przez Państwa dostawcy. W przypadku firmy kurierskiej jest to zazwyczaj 24-48 godzin od momentu wysyłki zamówienia. W przypadku Poczty Polskiej - czas dostawy wynosi około 1-3 dni przy wybraniu opcji paczki priorytetowej, czas dostawy paczki zwykłej wynosi 1-5 dni. Ponieważ Poczta Polska nie spełnia standardów, jakie narzuciła sobie dla paczek priorytetowych, nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu terminowości dostarczenia paczki przez Pocztę Polską.
 5. Czas dostawy zamówień zagranicznych w Unii Europejskiej to 7-21 dni roboczych w przypadku wysyłki priorytetowej oraz 14-30 dni w przypadku zwykłej przesyłki.
 6. APTEKASAR.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowych dostarczeń paczek (dotyczy to szczególnie paczek wysyłanych za granicę - gdzie okres dostawy może w niektórych przypadkach ulec wydłużeniu - z winy poczty).
 7. Jeżeli paczka dotrze do Państwa uszkodzona, prosimy o jej nieodbieranie. W takim wypadku paczka zostanie od razu zwrócona do APTEKASAR.PL, a my będziemy mogli dostarczyć ponownie zamówione produkty. Przyjęcie uszkodzonej paczki oznacza, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane. Prosimy o szczególne sprawdzanie otrzymywanych paczek.
 8. Sposób i czas dostarczania paczek określa regulamin wybranej przez Państwa Firmy Doręczającej, określonej w pkt 2 niniejszego Rozdziału.

V. REKLAMACJE - ZWROTY.

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki , z zastrzeżeniem regulacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 2. Zwrot produktów leczniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku ( Dz.U. 2008 Nr 60 poz. 374. Zwrot może być dokonany w ciągu 10 dni wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania leku.
 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym, tj. w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. W przypadku uznania reklamacji (towar uszkodzony, niezgodny z zamówieniem, przeterminowany itp. nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zareklamowanego towaru na Państwa konto bankowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez APTEKASAR.PL. Całkowite koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Zamawiający z tym, że w wypadku uznania reklamacji przez APTEKASAR.PL koszty te są zwracane Zamawiającemu.
 4. APTEKASAR.PL przedstawi przy każdym z towarów informację czy dany towar podlega zwrotowi wyłącznie z powodu wady jakościowej.

VI. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APTEKASAR.PL

 1. Ustala się następujące wymagania techniczne, konieczne dla korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się APTEKASAR.PL:
  - połączenie z siecią internetową,
  - przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów HTML,
  - komputer PC wyposażony w system operacyjny Windows , Linux
 2. Korzystanie z APTEKASAR.PL wiąże się z ryzykiem, wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną oraz oprogramowaniem.
 3. APTEKASAR.PL informuje, że oprócz przedstawionych ryzyk mogą pojawiać się nowe zagrożenia, które nie są znane w chwili obecnej. W takim wypadku koniecznej jest stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, związanych z korzystaniem z sieci internetowej.
 4. APTEKASAR.PL jest miejscem w Internecie powszechnie dostępnym.
 5. APTEKASAR.PL sugeruje, aby zachować szczególną ostrożność przy dysponowaniu danymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z usług APTEKASAR.PL.
 6. APTEKASAR.PL zaleca, aby dane identyfikacyjne były dostępne wyłącznie osobom upoważnionym. APTEKASAR.PL nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie tych danych przez osoby trzecie z przyczyn bądź zaniechań leżących po stronie Zamawiającego. Za tak pozyskane dane Zamawiających przez osoby trzecie, APTEKASAR.PL nie ponosi odpowiedzialności. APTEKASAR.PL nie ponosi odpowiedzialności także za następstwa powodujące utratę danych przez Zamawiającego bądź skorzystanie z tych danych przez osoby nieuprawnione.
 7. APTEKASAR.PL poleca, aby w wypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń, ryzyk bądź wątpliwości, kontaktować się z APTEKASAR.PL pod adresem mailowym apteka@aptekasar.pl.
 8. APTEKASAR.PL poleca, aby nie rozwiązywać pojawiających się problemów związanych z korzystaniem z APTEKASAR.PL bądź problemów powstałych z zagrożeniem (ryzykiem) samodzielnie, bez wiedzy i udziału APTEKASAR.PL.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone pytania, wątpliwości, zagrożenia będą udzielane przez APTEKASAR.PL w terminie 24 godzin od otrzymania maila.
 10. Naruszenie poleceń określonych powyżej skutkować będzie brakiem odpowiedzialności APTEKASAR.PL wobec Zamawiającego.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. APTEKASAR.PL w swojej działalności kieruje się zapewnieniem jego użytkownikom całkowitej ochrony prywatności i pełnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług .
 2. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego dla APTEKASAR.PL na przetwarzanie jego danych osobowych przez APTEKASAR.PL dla celów marketingowych jest dobrowolne.
  Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje także - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101.929 z póź. zm. – zgodę na przetwarzanie danych danej osoby w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
 4. Użytkownicy rejestrując się i akceptując warunki regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. 02.101.929 ) wraz z późniejszymi zmianami.
  W związku z tym APTEKASAR.PL zapewnia, że powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celach określonych w regulaminie i nie wykraczających poza ramy przepisów prawa polskiego.
 5. Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 02.101.929 ) wraz z późniejszymi zmianami, przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 6. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła to zgodę w Zamówieniu. Ponadto przetwarzanie danych jest dopuszczalne w szczególności, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, jeżeli osoba której dane dotyczą jest jej stroną oraz jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych bądź dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Przy zbieraniu danych APTEKASAR.PL zobowiązana jest do informacji osoby której dane są zbierane o swoich danych rejestrowych, celu zbierania danych , prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania , dobrowolności albo obowiązku podania danych,
 8. APTEKASAR.PL zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, historycznych, dydaktycznych, statystycznych oraz po uzyskaniu jej zgody.
 9. Udostępnianie danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru może odbywać się wyłącznie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 02.101.926 z poź. zm.).
 10. Dane osobowe uzyskanie w związku z funkcjonowaniem APTEKASAR.PL podlegają zabezpieczeniu, w szczególności przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Przetwarzaniem danych zajmować się będą wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych i wpisane do stosownej ewidencji. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu zabezpieczenia tych danych.
 12. APTEKASAR.PL zgłasza zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto APTEKASAR.PL zgłasza Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych każdą zmianę informacji o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 02.101.929 ) wraz z późniejszymi zmianami.
 13. Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować do APTEKASAR.PL na adres e-mail apteka@aptekasar.pl
  APTEKASAR.PL będzie na nie odpowiadać, względnie będzie stosować je w swojej działalności.

VIII. REGULACJE PRAWNE.

W załącznikach do niniejszego Regulaminu zostały zamieszczone uregulowania prawne, względnie wyciągi z przepisów, dotyczące zagadnień sprzedaży poprzez Internet, o których mowa jest w niniejszym Regulaminie.

IX. ZMIANY REGULAMINU.

APTEKASAR.PL zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu. Warunkiem wejścia w życie zmiany regulaminu jest publikacja na APTEKASAR.PL zmian Regulaminu na 30 dni przed planowaną datą wejścia w życie.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl