Dokumenty

Plan podziału.

Załącznik 1: Projekt uchwały o podziale spółki.

Załącznik 2: Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

Załącznik 3: Ustalenie wartości spółki dzielonej na dzień 31 stycznia 2016 roku.

Załącznik 4: Zestawienie pro-forma.

Załącznik 5: Wykaz składników majątkowych.

Załącznik 6: Wykaz praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań wobec kontrahentów.

Załącznik 7: Wykaz pracowników którzy będą zatrudnieni w spółce nowo związanej.

Załącznik 8: Oświadczenia wspólników Spółki dzielonej, złożone w trybie art. 538/1/ § 1 k. s. h.

Załącznik 9: Oświadczenia wspólników Spółki przejmującej, złożone w trybie art. 538/1/ § 1 k. s. h.

Załącznik 10: Sprawozdanie Zarządu Spółki dzielonej sporządzone w trybie art. 536 § 1 k. s. h.

Załącznik 11: Sprawozdanie Zarządu Spółki przejmującej sporządzone w trybie art. 536 § 1 k. s. h.Powrót na stronę główna apteki